งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565”  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  WHO ได้มอบรางวัล World No Tobacco Day 2022 Awards ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายชายหาดปลอดบุหรี่เป็นต้นแบบให้ทั่วโลก

??ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นตัวแทน WHO มอบรางวัล World No Tobacco Day 2022 Awards ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะริเริ่มและประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายชายหาดปลอดบุหรี่ 24 หาดทั่วประเทศ โดยบูรณการร่วมกับท้องถิ่น และภาคเอกชน จนเป็นต้นแบบให้กับชายหาดหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นรณรงค์เนื่องในวันวันงดสูบบุรี่โลก ภายใต้คำขวัญประจำปี 2565"Tobacco: Threat to our environment : บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" มุ่งหวังในการปกป้องสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวัฎจักรยาสูบ

??ดร.สาธิต ปีตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 โดยมี นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ให้เกียรติร่วมงาน โดย ดร.สาธิต ได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้ประเด็น "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" 

??ด้าน นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 3 1 พฤษภาคม 2565 คือ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นย้ำถึงพิษภัยและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบและการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการสร้างภาระเพิ่มต่อโลกของเราซึ่งมีทรัพยากรจำกัดและมีระบบนิเวศน์ที่เปราะบาง

??นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้กล่าวถึงการดำเนินงานภายใต้นโยบายชายหาดปลอดบุหรี่  โดยบูรณการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันให้ชายหาดบางแสน เป็นเมืองแสนสุข เที่ยวสนุกได้ทั้งปี ควบคู่ไปกับการรักษามรดกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมาอย่างช้านานให้คงอยู่ พร้อมพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ยั่งยืนตลอดไป