กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“งกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง” ในที่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณทางลงเรือชายหาดบางแสนล่าง ถึง ซอย 8 ถนนบางแสนล่าง ร่วมกับผู้ประกอบการสามล้อพ่วงข้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และผู้ประกอบการฯ มีส่วนรับผิดชอบ และตระหนักต่อการรักษาความสะอาดในพื้นที่หรือทางสาธารณะ