กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565”  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหอฉัน วัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์วัดแจ้งเจริญดอน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริิมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป