การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2 เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว (2)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2  เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว  ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีผลสรุปคือ ประชาชน ต้องการให้เทศบาลจัดทำ "เนินชะลอความเร็ว" มีผู้เห็นด้วย จำนวน 107 คน ผู้ไม่เห็นด้วย 5 คน จากผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 112 คน