เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด กิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ"เมื่อวันที่28เมษายน2564 เวลา 14.00 น. นำโดย นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ณ ชายหาดบางแสน หาดวอนภา ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หนักงานเทศบาลฯ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด พร้อมด้วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน