การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1"เมื่อวันที่11-12ตุลาคม 2564