เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

“มีแล้วแบ่งปัน”

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่10มิถุนายน2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวคุณปลื้ม กลุ่มเรารักแสนสุข เรารักชลบุรี แจกข้าวสาร หน้ากากผ้า และเงินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,500 ชุด พร้อมกันนี้บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (โรงแป้งหาดวอนนภา) สมทบทุน ร่วมโครงการ จำนวน 100,000 บาท และท่านอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข คุณภาสกร หอมหวล (สท.เหี่ยว) คุณสุภีพันธ์ หอมหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ และร้านน้ำอัมรินทร์ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค