เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ"เมื่อวันที่6-7กรกฎาคม2564 เวลา09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข