เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข"เมื่อวันที่7กรกฎาคม2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายภาณุ ภาณุพิทธุ ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม1ชั้น4 โดยมีคณะกรรมฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง