ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  นำโดย นายไพสาน สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มเติมครั้งที่ 14 ผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุม1ชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข