เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ" นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข