เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข"เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564 เวลา 08.30น. เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข และนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ซึ่งการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สมัครได้ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข