แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

(9/3/2563) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์