• สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2567

ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2566

ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)