รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566