เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564"เมื่อวันที่12กรกฎา2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วน ร่วมเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา(ชั่วคราว) อาคารอเนกประสงค์