ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566

*** ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบ :
Download this file (16032566.pdf)เอกสาร[1]486 kB
Download this file (160325661.pdf)เอกสาร[2]494 kB