ประเภทการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันสะบ้า (ทีมละ 4 คน)
ประเภทชาย/หญิง
ประเภทเยาวชนชาย/เยาวชนหญิง

การแข่งขันช่วงรำ (ทีมละ 8 คน)
ประเภทชาย/หญิง

การแข่งขันชักเย่อ (ทีมละ 10 คน /ลงแข่ง 8 คน สำรอง 2 คน)
ประเภทชาย/หญิง

การแข่งขันวิ่งเปี้ยว (ทีมละ 8 คน)
ประเภทชาย/หญิง

การแข่งขันวิ่งสามขา (ทีมละ 2 คน)
ประเภทเยาวชนชาย/เยาวชนหญิง

การแข่งขันวิ่งผลัดข้าวหลาม(ทีมละ 4 คนและรับจำนวนประเภทละไม่เกิน 8 ทีม เท่านั้น)
ประเภทประชาชนทั่วไปชาย/หญิง/ผสม
ประเภทเยาวชนชาย/เยาวชนหญิง

การแข่งขันมวยทะเล
ประเภทชาย/หญิง
ประเภทเยาวชน 12 - 14 ปี
ประเภทเยาวชน 15 - 17 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการศึกษา โทร.038-193585 (วัน/เวลาราชการ)