ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับเจ้าภาพกำหนดจัดงานประเพณีกฐินท้องถิ่นวัดแจ้งเจริญดอน ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณวัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีกฐินท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการทำความสะอาดตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐิน บริเวณถนนสันติ รอบตลาดหนองมนและถนนสุขุมวิท ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. และขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาดหนองมนและแผงลอยสุขุมวิทอำนวยความสะดวกและร่วมทำความสะอาดตามวัน และเวลาดังกล่าว