ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขให้บริการรับคำร้อง/ร้องเรียน และติดตามผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งสามารถยื่นคำร้องผ่านศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3flSTmm