ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

????เนื่องจากโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาฟุตบอล และสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2565
??❌เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาฟุตบอล ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 9 วัน
✅โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางออกกำลังกายโดยรอบสนามกีฬาได้ตามปกติ
✳️เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
☎️สอบถามข้อมูล กองการศึกษา หมายเลข 038-193585 (ในวันและเวลาราชการ)