ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายหาดบางแสนล่าง โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างเขื่อน และถนนบริเวณชายหาดบางแสนล่าง ล็อกที่ 1- 41 โดยจะเริ่มงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
??ในการนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการอํานวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ บริเวณเขตปลอดร่ม-เตียงที่ 1 ระยะเวลา 90 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 26 กรกฎาคม 2565) โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจําหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 26 กรกฎาคม 2565 สามารถตั้งวาง จําหน่ายสินค้าได้ตามปกติ (ไม่ต้องย้ายสถานที่จําหน่ายสินค้า) ดังนี้
??วันที่ 26 เมษายน ถึง 26 กรกฎาคม 2565
- วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี ประกอบการ ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. (เก็บของกลับทุกวัน)
- วันศุกร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบการตั้งแต่ เวลา 06.00 - 24.00 น. (ตั้งวางอุปกรณ์โดยไม่ต้องเก็บของกลับ โดยเก็บคลุมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย)
- หยุดประกอบการทุกวันอังคารของสัปดาห์