ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง (OTOP) งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่าย และแผนผังการตั้งวางร้านค้า (ตามเอกสารแนบ) และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์จำหน่ายนำบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จการชำระเงิน มาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ในวันจัดงาน