ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??ประกาศ

ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่2 (สำหรับผู้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2564)
??สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านทาง ลิ้งค์ https://bit.ly/3E2dV0E หรือสแกน QR Code
??หลังตรวจสอบสิทธิ์แล้ว โปรดรอแจ้งการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน อีกครั้ง ทางเพจ “เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี”
❌❌กรณี ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบรายชื่อ ข้อมูลของท่านอาจไม่ถูกต้อง และไม่ตรงเงื่อนไขคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และเทศบาลเมืองแสนสุขกำหนด
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 038-193512 หรือ 038-193514