ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่ 1 (สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564)

หลังตรวจสอบสิทธิแล้ว โปรดรอแจ้งการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน อีกครั้ง ทางเพจ “เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี”

กรณี ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่พบรายชื่อ ข้อมูลของท่านอาจไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และเทศบาลเมืองแสนสุขกำหนด