ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์??
ชายหาดบางแสน
?เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
?งดใช้พื้นที่บริเวณชายหาดตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น.
?ห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาด
?หยุดประกอบการชายหาดทุกวันอังคาร
ร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป ร้านกาแฟ เปิดให้บริการถึงเวลา 23.00 น.