ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวัดซีนโควิด-19 สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม"
โทร​ 02-7922333