ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี


เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแจ้งช่องทางการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยสามารถโอนเงินชำระผ่านธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาหนองมน ชื่อบัญชี “ เทศบาลเมืองแสนสุข” เลขที่บัญชี 243-1-00326-4 ทั้งนี้ **จำนวนเงินที่โอนชำระต้องเท่ากับที่แจ้งเท่านั้น**

หลังจากโอนชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่
ID line : saensuk1 หรือโทรแจ้งเบอร์ 0-3819-3506 , 0-3819-3507 พร้อมแจ้งเลขที่หนังสือแจ้งประเมินภาษี ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้ชำระภาษีเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไป