ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รพ.ชลบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานที่ รพ.ชลบุรี และ รพ.สนาม

บริจาคได้ทาง
➡️ บัญชี ธ.กรุงไทย 772-0-13819-8
"ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลชลบุรี"
➡️ คุณระเบียบ พงษ์พานิช โทร 038-931059
➡️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 038-932000