ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมโครงการ "รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัย ของเมืองแสนสุข ปี 2564"
??ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
??ตรวจโรคตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
??ผู้สูงอายุที่มีปัญหาตาต้อกระจก รับการผ่าตัดฟรี
?‍⚕️?‍⚕️ บริการตรวจและแนะนำการดูแลสุขภาพดวงตา
☎️☎️สอบถามข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 038- 193512