ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สายด่วน 1444 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 20.30 น. อ่านเพิ่มเติม >> http://bit.ly/38ME3yC