ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link ด้านล่างนี้

และท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข