ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาชนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เมื่อเข้ามาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองแสนสุข ได้โดยการ สแกน QR Code ที่ปรากฎในรูปด้านล่างนี้