ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี


???มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด/ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

• ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 ก.พ. 64