ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

พบเห็นแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้ามา ช่วยแจ้งท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง หรือโทรตามนี้