ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 32/2563
ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนจำนวนมาก
วัด มัสยิด ศาสนสถานอื่น งดจัดกิจกรรมรวมตัวคนจำนวนมาก
ตลาด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้มีมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง ต้องเข้มงวดมาตราการคัดกรองผู้ใช้บริการ
งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณี
ขอความร่วมมือดังนี้
ตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตลาดตลาดสัตว์น้ำสมุทรสาคร หากพบให้แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่
ปชช.ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกังวลเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ติดต่อสาธารณสุขทันที
ให้ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ
ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมชน