ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตารางการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส. อบจ.) พื้นที่ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี

เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่การฝึกอบรม
6 25 15  ธันวาคม 2563 08.30 น. - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ วัดอ่างศิลา
7 39 - 42 17  ธันวาคม 2563 08.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
43 - 56 18  ธันวาคม  2563 08.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
8  1 -13 16  ธันวาคม 2563 08.30 น. - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข
14 - 26 17  ธันวาคม 2563 08.30 น. - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข
27 - 39 18  ธันวาคม 2563 08.30 น. - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต้องเข้ารับการฝึกอบรม ทุกคน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง                        1 คน
2. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง                                  8 คน
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง       2 คน
4. เจ้าหน้าที่อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง                         2 คน

เอกสารแนบ :
Download this file (ตารางการฝึกอบรม.pdf)ตารางการฝึกอบรม.pdf[ ]39 kB