ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

**ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมายเลข 0-3819-1917