ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

?ประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบ
สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ชลบุรี
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส