ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้งานดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ November Series 2020 ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit งาน eLogistics Summit 2020 งาน Robotics Summit งาน Privacy & Security Summit เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนยืราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ