ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศ
ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร.0 2956 2500 ถึง 2510 หรือสายด่วน 1506 ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลที่ประสงค์ไปรับบริการและไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม วัน เวลา ที่ลงทะเบียนไว้