ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ??
เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข
เนื่องจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จะดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิง ในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2563 โดยใช้พื้นที่ภายในสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นสถานที่ดำเนินการ เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 10 วัน