ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??ขอเชิญร่วมงานประกวดพระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเที่ยวงานประเพณีวิ่งควาย
??ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
ณ อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี