ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การถอนเงินหลักประกันสัญญาคืนแก่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้าต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการถอนเงินประกันสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด