ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

?? ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบางแสนสาย 1 ??

โดยพื้นที่โครงการมีทั้งหมด 3 จุด
1. วงเวียนแหลมแท่น
2. แหลมแท่น (บริเวณหลังคาผ้าใบ)
3. ตรงระหว่างโรงแรมไดมอนด์ถึงก่อนโค้งแหลมแท่น

เทศบาลเมืองแสนสุขจะมีการรื้อผิวจราจรช่วงโค้ง ปรับพื้นทางเทคอนกรีตและรื้อผิวแอสฟัลต์เดิมที่เสื่อมสภาพออก แล้วทำการปูผิวการจราจรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 7 กรกฎาคม 2563

?? ทำให้บริเวณพื้นที่มีการปรับปรุงระหว่างโรงแรมไดมอนด์ถึงวงเวียนแหลมแท่น อาจจะมีการจราจรติดขัด ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้เทศบาลเมืองแสนสุขต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ??