ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชลบุรี กรมการพัฒนาชุมชน จัดนิทรรศการงานพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกครั้งที่ 37 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าโอทอป ในงานนิทรรศการงานพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตรงข้าม ร.ร.ชลชาย