ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

                                       ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขนั้น

                                       บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

                                       ทั้งนี้วันที่มารายงานตัวเพื่อพิจารณา ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะประสานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563

                                                                                                                           (นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม)

                                                                                                                             เทศบาลเมืองแสนสุข

หมายเหตุ -- 

ผู้ที่สอบผ่าน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน, พนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ ยกเว้นลำดับสำรอง ให้มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา8.30น. ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้ที่สอบผ่าน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

เทศบาลฯ ต้องทำหนังสือขอรับความเห็นชอบจ้าง ก.ท.จ ชลบุรี (ระยะเวลาดำเนินการ 2เดือน) วันรายงานตัวเทศบาลฯจะประสานท่านอีกครั้ง