ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีความสนใจ

          เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 30 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข