ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          เนื่องด้วย บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และชาวบ้านแหลมแท่นมีความประสงค์จะจัดงานทำบุญกลางบ้าน เพื่อความสามัคคี ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งจะเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร บริเวณลานจอดรถข้างศาลปุณเฒ่ากง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญกลางบ้าน ตามวันและเวลาดังกล่าว