ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปัพุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณตลาดหนองมน              ถนนสันติเกษม ตั้งแต่ศาลาพุทธสมาคมสว่างผลหนองมนไปถึงซอยร้านหมอจรุง ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน       ชาวตำบลแสนสุขร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและอาหารสดตามศรัทธา ตามวันและเวลาดังกล่าว